ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Φ.Π.Α

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΠΑ

 

Καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του προαιρετικού καθεστώτος καταβολής του Φ.Π.Α. κατά τον χρόνο είσπραξης.

Τα κριτήρια για να υπαχθεί κάποιος είναι λίγο πολύ γνωστά :

ü     Ο τζίρος του για την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο να μην υπερβαίνει τις 500.000€ για όσους πραγματοποιούν χονδρικές πωλήσεις.

ü     Ο φορολογούμενος να υποβάλλει ηλεκτρονικά δήλωση πριν την φορολογική περίοδο και να ζητάει να υπαχθεί στο ειδικό καθεστώς.

ü     Να αναγράφει στα φορολογικά του στοιχεία την ένδειξη

«Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά τον χρόνο είσπραξης»

         Στο ειδικό καθεστώς δεν υπάγονται :

  1. 1.Παραδόσεις αγαθών και υπηρεσιών που απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. (υπηρεσίες εκπαίδευσης, ιατρικές, εισαγωγές αγαθών, ενδοκοινοτικές αποκτήσεις κτλ.).
  2. 2.Λιανικές Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών.

Όποιος υπαχθεί στο ειδικό καθεστώς θα παραμείνει μέχρι και το τέλος της επόμενης διαχειριστικής περιόδου.

Αν λοιπόν κάποιος αποφασίσει να υπαχθεί τον Οκτώβριο του 2014 και η περίοδος του λήγει 31/12 τότε η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να παραμείνει μέχρι 31/12/2015.

Αυτό είναι το τυρί.

Ας δούμε την φάκα.

 

Όποιος επιλέξει το ειδικό καθεστώς υποχρεούται :

  1. 1.Να τηρεί αρχείο εισπράξεων / πληρωμών στο οποίο καταχωρούνται όλες οι εισπράξεις που πραγματοποιούν οι πελάτες του για συναλλαγές που εμπίπτουν στο ειδικό καθεστώς καθώς και όλες οι πληρωμές που αυτοί πραγματοποιούν προς τους προμηθευτές τους.
  2. 2.Να ενημερώνουν την φορολογική διοίκηση για τις εισπράξεις / πληρωμές που πραγματοποίησαν με την υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων κάθε μήνα.
  3. 3.Αλλά και όσοι δεν εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς και οι οποίοι λαμβάνουν τιμολόγια από όσους έχουν ενταχθεί υποχρεούνται στην τήρηση αρχείου πληρωμών και την υποχρέωση να ενημερώνουν τις φορολογικές αρχές στις ίδιες χρονικές περιόδους (δηλαδή κάθε μήνα).

 

Ο μηχανισμός αυτός λειτουργεί ως εξής:

Τον χρόνο που ο εκδότης καταβάλλει τον ΦΠΑ στην ίδια φορολογική περίοδο και ο λήπτης του στοιχείου θα τον εκπέσει.

Ως είσπραξη νοείται κάθε τρόπος πληρωμής εφόσον αποδεικνύεται επαρκώς.

Σε περίπτωση εξόφλησης με μεταχρονολογημένη επιταγή ο Φ.Π.Α. πληρώνεται με την παραλαβή της επιταγής.

Σε περίπτωση προκαταβολής ο Φ.Π.Α. πληρώνεται με την είσπραξη της προκαταβολής.

Αλλά ας δούμε τι σημαίνουν όλα αυτά παίρνοντας υπόψη ότι δεν μιλάμε για διαφορετικούς συντελεστές Φ.Π.Α., τρόπους πληρωμής με ανοικτό λογαριασμό, συναλλαγές με τα νησιά του Αιγαίου κλπ. Που καθιστούν την όλη διαδικασία ακόμα πιο πολύπλοκη.

Όποιος υπαχθεί στο νέο καθεστώς Φ.Π.Α. υποχρεούται να τηρεί πλήρη λογιστήριο και μάλιστα αυτό δεν φτάνει, θα πρέπει για τους πελάτες του, να τηρεί χωριστούς λογαριασμούς, ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής και τον συντελεστή Φ.Π.Α.

Επίσης θα πρέπει κάθε μήνα από 01/01/2015 τον τρόπο πληρωμής να τον ανακοινώνει στο Υπουργείο Οικονομικών.

Και δεν φτάνει μόνο αυτό, την ίδια διαδικασία την μεταδίδει και στους πελάτες τους που τους υποχρεώνει να μπουν στην ίδια διαδικασία, έστω και αν δεν έχουν υπαχθεί στο ειδικό καθεστώς.

Με λίγα λόγια όσοι τηρούν απλογραφικά βιβλία (Β΄ κατηγορίας) και υπαχθούν στο ειδικό καθεστώς:

Αν έχουν συναλλαγές με μεγάλες επιχειρήσεις θα πάρουν την μεταχρονολογημένη επιταγή τους των 8 – 10 μηνών και θα πληρώσουν τον Φ.Π.Α. άμεσα άρα δεν τους αλλάζει τίποτα απλώς θα αυξήσουν το διαχειριστικό τους κόστος.

Αν οι συναλλαγές είναι μεταξύ μικρών επιχειρήσεων:

Ο λήπτης του στοιχείου που δεν είναι ενταγμένος στο ειδικό καθεστώς, θα προτιμά να αγοράσει προϊόντα και να λαμβάνει υπηρεσίες από όσους δεν έχουν ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς.

Όλοι γνωρίζουν ότι μέσα στην κρίση οι συναλλαγές στην συντριπτική τους πλειοψηφία γίνονται με πίστωση. Άρα θα προτιμήσει να έχει συναλλαγές με επιχειρήσεις που είναι εκτός ειδικού καθεστώτος, ώστε να μπορεί να εκπέσει άμεσα το Φ.Π.Α. του τιμολογίου που λαμβάνει και επιπλέον να μην έχει κανένα διαχειριστικό κόστος.

Ο κίνδυνος των επιχειρήσεων που σκοπεύουν να ενταχθούν στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. είναι ο εξής:

Οι πελάτες τους να διακόψουν την συναλλαγή μαζί τους και να βρουν άλλους προμηθευτές και επιπλέον όσοι έχουν ενταχθεί  να μην μπορούν να εξέλθουν από το ειδικό καθεστώς μέχρι και 31/12/2015

ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΒΑΛΟΥΝ ΛΟΥΚΕΤΟ.

Μα θα μου πει κάποιος δεν υπάρχει τίποτε το θετικό σε αυτό το μέτρο, δεν υπάρχει κάποιος που να έχει όφελος;

Ασφαλώς και υπάρχει γιατί σε κάθε κανόνα υπάρχει και η εξαίρεση. Παράδειγμα οι ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών   μονάδων που προμηθεύουν με ρεύμα τη ΔΕΗ και που πληρώνονται με αρκετούς μήνες καθυστέρηση. Αυτοί μπορούν να υπαχθούν στο ειδικό καθεστώς να μεταφέρουν την πληρωμή του Φ.Π.Α. χωρίς να εμπλέξουν καμία μικρομεσαία επιχείρηση.

Στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ καταθέσεις μισθωτών & εταιριών που δεν έχουν δηλωθεί στο Ε1

Kontra Web TV

Live streaming από το

Αρχείο ΠΟΛ

Όλες οι τελευταίες φορολογικές ενημερώσεις από την

Παν. Παντελής & Συνεργάτες

Περιοχή μελώνOnline επισκέπτες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 6 επισκέπτες και κανένα μέλος